Nieuw kunstgrasveld voor VVR

Nieuw kunstgrasveld voor VVR

Als bestuur hebben we bij de gemeente Smallingerland al langer aangegeven dat ons kunstgrasveld aan vervanging toe is. Toch leek het erop dat de gemeente bleef vasthouden aan de termijn van twaalf jaar, dus niet eerder dan 2020.
Afgelopen week heeft het College van B&W ons positief verrast door toch eerder geld vrij te maken om twee kunstgrasvelden in de gemeente Smallingerland nog voor het nieuwe seizoen te vervangen. VV Rottevalle is, naast ONT, een van de gelukkigen.

Infill (instrooimateriaal)
Voor de nieuwe kunstgrasvelden wordt gekozen voor een alternatief van SBR rubbergranulaat, namelijk EPDM. Deze infill voldoet aan alle voorwaarden van diverse instanties waaronder de KNVB.
EPDM (kunstrubber) is een synthetisch rubber dat ook gebruikt wordt voor dakbedekking of terug te vinden is in wasmachines als afdichting. Het heeft dezelfde verende werking als SBR rubber met als bijkomend voordeel dat het minder snel warm wordt in de zomer. Daarnaast blijft het beter liggen.

Streefdatum: vóór het nieuwe seizoen

Reacties zijn gesloten.