SPORTPARK GESLOTEN !

Het bestuur van de voetbalvereniging Rottevalle heeft besloten de adviezen van het RIVM, het NOC-NSF en de sportbonden om alle sportaccommodaties te sluiten over te nemen.
Dit betekent dat het met onmiddellijke ingang verboden is om op de velden van de voetbalvereniging Rottevalle te trainen, wedstrijden te houden of in een groep een balletje te trappen!

Het bestuur is zich bewust dat dit verbod een onsympathieke uitstraling heeft, maar wil zich conformeren aan alle maatregelen om het corona-virus zo spoedig mogelijk de kop in te drukken.
En ze rekent hierbij op de steun van alle leden waarbij wat betreft de jeugd ook een belangrijke rol is weggelegd voor de ouders.

Het bestuur

Reacties zijn gesloten.