VAN DE BESTUURSTAFEL

Van de Bestuurstafel! Zo heet de rubriek in ons clubblad ‘Oan de Foet’. Maar nu het tijdelijk niet verschijnt vanwege het feit dat alle activiteiten binnen de vereniging  in verband met het corona-virus nagenoeg stil liggen wil ik jullie via de site even bijpraten over onze club.  Want sinds we de laatste trainingsavond op donderdag 13 maart j.l.  heerst op ons sportpark een serene rust. Of misschien beter gezegd: een onwerkelijke stilte.

Nadat de jeugd van Rottevalle na genoemde datum vrij massaal toestroomde om te gaan voetballen, hebben we als bestuur moeten besluiten om het sportpark af te sluiten. En dankzij een aantal vrijwilligers was dat snel geregeld. Het bestuur besefte zich terdege dat het geen populaire maatregel was, maar wel de enig juiste!

De KNVB heeft inmiddels besloten de competitie in het amateurvoetbal af te sluiten en het seizoen 2019-2020 als niet gespeeld te beschouwen. Dus is het duidelijk dat zowel de jeugd- als seniorenteams  zowel van de heren  als de dames dit seizoen niet meer in competitieverband in actie zullen komen. Zo eindigt dit seizoen dus zeer abrupt.

Het is een besluit met een variatie aan emoties zowel positief als negatief.  Denk bijvoorbeeld aan  een club als Leovardia die met een straatlengte bovenaan staat in 3B.

Maar over één ding zijn we het allemaal eens: het is een verstandige beslissing richting de amateurtak van de KNVB want de gezondheid van spelers, trainers, verzorgers, begeleiders en supporters gaat boven alles en dan is diteen besluit dat duidelijkheid geeft naar alle geledingen.

Met dit gegeven en andere informatie kan het bestuur weer beleid maken voor het komend seizoen 2020-2021. Natuurlijk voorlopig nog wel op fysieke afstand. Hetzij per telefoon, mail, app en ieder geval op 1.50 meter van elkaar.

Op dinsdag 14 april a.s. vergadert het bestuur weer en zullen de belangrijkste onderwerpen weer op de agenda staan. Zoals bijvoorbeeld de financiële situatie en natuurlijk het werk van de technische commissies, want de opgave van de teams moet weer naar de KNVB.

 Wat de financiën betreft zullen we de impact van de corona-crisis moeten implementeren en zijn we druk bezig om ook de fondsen die er nu ontstaan zowel landelijk en /of gemeentelijk te gaan gebruiken.

Wanneer je als lid vragen en opmerkingen hebt voor het bestuur:  bel of app mij of een van de andere bestuurs- of commissieleden van te voren zodat we dit kunnen bespreken.

Ik wil mij ook richten naar de leden die op een of andere manier de gevolgen van het virus dagelijks merken. Door bijvoorbeeld het werk in een verzorgend beroep of de leden die gedwongen minder inkomen ontvangen(een derde van de beroepsbevolking) of hun baan in het gedrang zien komen. Dit brengt zeer veel onzekerheid met zich mee. Ook ligt de eenzaamheid bij de ouderen op de loer in een verpleegtehuis of zelfs thuis. Denk om elkaar in deze bijzondere periode waarvan we niet weten wanneer deze zal eindigen. Ook een pluim voor alle ouders die opeens leraar of lerares zijn geworden.

Kijk regelmatig naar de website voor meer nieuws de komende tijd. We zullen proberen jullie goed op de hoogte te houden.

Rest mij nog om iedereen sterkte , veel wijsheid en goede gezondheid toe te wensen en ook fijne paasdagen met elkaar!

Een vriendelijke groet

Namens bestuur VV Rottevalle,

Goitzen Stelwagen

Reacties zijn gesloten.