BRIEF BESTUUR

VAN DE BESTUURSTAFEL

Beste leden, ouders/verzorgers en vrijwilligers,

De overheid heeft, zoals iedereen heeft vernomen, het besluit genomen om de jeugdspelers van 6-12 jaar en 13-18 jaar weer te laten starten met hun trainingen. Dat betekent dat de JTC aan de slag is gegaan om dit beheersbaar te gaan starten vanaf dinsdag 5 mei a.s. De voorwaarden hiervoor zult u kunnen lezen in de bijlagen die de JTC naar aanleiding van de informatie van de gemeente bij deze brief  aan  iedereen verstrekt. Het bestuur is vertegenwoordigd geweest bij gesprekken met onze gemeente om de voorwaarden duidelijk te kunnen gaan publiceren.

De komende week zal de JTC met de trainers een vergadering beleggen om de voorwaarden duidelijk te gaan bespreken. Vanuit de KNVB en de overheid is een protocol bij ons neergelegd en hier zullen we ons stringent aan gaan moeten  houden. Ook zal tijdens deze vergadering worden besproken op welke manier we nu vooral bij de 13-18 jarigen zullen moeten gaan trainen (1.50 meter afstand).De KNVB en onze hoofdtrainer Ronald Bosma zullen met een aantal tips  onze trainers gaan ondersteunen.

Ook zullen er bij elke training toezichthouders moeten komen die de ’aan en afvoer’ van de trainings-groepen zullen moeten begeleide. Er zal daarom door de jTC  een beroep op jullie (vaders en moeders) kunnen worden gedaan!

De trainingen zullen een open karakter hebben, dus mogen vriendjes en of vriendinnen mee komen om te gaan trainen.

Het bestuur is ontzettend trots en dankbaar dat de commissies en trainers hun rol weer zo gauw enthousiast gaan vervullen en we blijven de ontwikkelingen nauwgezet  volgen.  Wanneer er wederom aanpassingen moeten of kunnen worden doorgevoerd,zullen we jullie via de website en andere bekende kanalen blijven  informeren. Mocht er iemand vragen hebben dan kunt u de leden van de JTC  of bestuur  deze gerust gaan stellen!

Het blijft een bijzondere tijd en we moeten met z’n allen proberen daarin een weg te vinden.

Namens bestuur VV Rottevalle,

Goitzen Stelwagen

Reacties zijn gesloten.