VAN HET BESTUUR

VAN HET BESTUUR DECEMBER 2020

Een jaar om nooit te vergeten! Waarin we in maart geconfronteerd werden met het corona-virus.  Dit bracht  enorme veranderingen in ons dagelijks leven met zich mee.  

Voor de voetbalclub en haar leden betekende het dat de competitie twee keer compleet stilgelegd werd  en dus ook het sociale leven binnen onze vereniging tot stilstand kwam.

Onze vrijwilligers, leden en sponsoren hebben ons als club gelukkig nooit in de steek gelaten in deze tijd en dat is iets waar we als bestuur superTROTS op zijn!

De trainingen van de jeugd – o zo belangrijk –  werden door trainers en ouders verzorgd. Grote klasse! Want zonder dat je een wedstrijd kan/mag  spelen is het toch zo belangrijk om onze jeugd in beweging te houden en in de buitenlucht hun spel te laten beoefenen.

De senioren hebben – toen de groepsgrootte  4 man was – op 1.50 meter afstand van elkaar een aantal weken kunnen trainen om hun vaardigheden op peil te houden. Ook zij deden  – ondanks alle beperkingen – enthousiast mee. Ze wisten er toch weer iets van te maken.

Voor de jeugd werd  er op een zaterdag zelfs een clinic georganiseerd door de JTC.  Een commissie die niet stilzit en er klaar voor is als over een week of zes  de competities voor de jeugd weer mogen worden opgestart.

Ook de sponsorcommissie was zeer actief om de sponsoren in deze tijd te binden en heeft bovendien in samenwerking met Piet Kamminga een geweldige drogeworsten-actie gehouden. En dat leverde een mooi bedrag op!

Geld dat we in deze tijd goed kunnen gebruiken, want  de kantine is al weer een hele tijd gesloten. Dus daar komen geen inkomsten meer vandaan.

Maar door de leden en sponsoren die ons niet in de steek hebben gelaten komen we er met z’n allen goed doorheen! KOOP nu dus nog meer als ooit LOKAAL! Het is vooral nu belangrijk om onze hardwerkende sponsoren te ondersteunen .

Ook onze leden zijn ons trouw gebleven en dat wil het bestuur als we deze vervelende periode achter de rug hebben zeker gaan belonen. Het bestuur heeft constant samen met Jeen Bruinsma alle coronazaken gemonitord en daar waar nodig aangepast, zodat we als vereniging gevrijwaard bleven van het virus. Dit leverde alom begrip op bij de leden.

Ook heeft het bestuur in samenwerking met de besturen van andere sportverenigingen in Smallingerland zicht op  geldstromen die er nog vanuit de overheid kunnen komen. Dit doen we samen met de stichting  It Hagehiem en onze buur Wêz Handich.

De redactie van ‘Oan de Foet’ zet zo nu en dan een artikel op onze website en trappelt van ongeduld om net als de ontspanningscommissie weer aan de slag te kunnen!

Op het persoonlijk vlak wil het bestuur Wopke Veenstra en zijn familie van harte condoleren met het verlies van broer Jaap. Veel sterkte met de verwerking van dit verlies.

Ons nieuwe lid van de A-selectie lid Willem van Vulpen verloor zeer onverwachts zijn moeder Maria.  Ook Willem en zijn familie veel sterkte toegewenst de komende tijd.

Tenslotte, wenst het bestuur alle leden, supporters en sponsoren:

Noflike  krystdagen  en  in  sûn  en  sportyf  2021 !

Namens het bestuur,

Goitzen Stelwagen

Voorzitter

Reacties zijn gesloten.