OAN ‘E FOET

Op donderdag 4 maart 2021wil de redactie van Oan ‘e Foet eindelijk weer een clubblad laten verschijnen!
Kopij kan tot en met 27 februari a.s. ingeleverd worden via de mail: jgdevries@planet.nl

Reacties zijn gesloten.