KOPIJ ‘OAN ‘E FOET’

Het is de bedoeling van de redactie van ‘Oan ‘e Foet’ om net voor de winterstop een mooi kerstnummer te laten verschijnen.
Kopij voor dit nummer kan tot en met zaterdag 10 december a.s. ingeleverd worden via mailadres
jgdevries@planet.nl.

De redactie

Reacties zijn gesloten.