Uitstel ALV naar 16 maart 2023

De ledenvergadering die gepland stond op donderdag 17 november a.s. wordt uitgesteld naar donderdag 16 maart 2023.

Zoals de meesten van jullie zullen hebben gezien wordt er hard gewerkt aan de verbouw van de kantine.

Op dit moment is de kantine geen geschikte plek om met alle leden samen te komen. Daarnaast willen we de planning van de verbouw uiteraard zo weinig mogelijk verstoren.

Met in het achterhoofd dat we het afgelopen voorjaar nog een ledenvergadering hebben gehad, hebben we besloten om de nieuwe ledenvergadering uit te stellen naar donderdag 16 maart, met start om 20:15 uur in de kantine.

Mochten er in de tussentijd zaken zijn die de aandacht van het bestuur nodig hebben dan horen we dit natuurlijk graag.

Groet van het Bestuur.

Reacties zijn gesloten.