• KOPIJ VOOR DECEMBERNUMMER ‘OAN ‘E FOET’ UITERLIJK ZATERDAG 9 DECEMBER 2023 INLEVEREN !

  • DOELPUNT VAN HET JAAR

  • VRIJDAG 2 FEBRUARI 2024 – 20.00 UUR – VRIJWILLIGERSAVOND !

  • ROOSTER KANTINEDIENSTEN TE VINDEN ONDER ‘ACTUEEL’

Wedstrijdschema & uitslagen