Lid worden

De ledenwerving is één van de taken die door de Technische Commissie (TC) wordt behartigd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwe jeugdleden en nieuwe seniorenleden.

 

Jeugd

Nieuwe jeugdleden kunnen zich aanmelden bij de jeugd TC. Zij zijn aanspreekpunt voor de jeugd m.b.t. de ledenwerving. Verder zijn ze regelmatig bij trainingen en wedstrijden te vinden en houden in de gaten of er nieuwe spelers zijn die eens mee willen trainen en eventueel lid willen worden. Ook zijn ze telefonisch te bereiken voor informatie over het lidmaatschap van onze club. De leden van de TC die zich bezig houden met de jeugd zijn:

Simon Numan                06-45815813

Marcel Hoekstra            06-22775232

Homme Geertsma         0512-341445

De contributie voor jeugdleden bedraagt per maand:

A-junioren  € 10,-

B-junioren  € 9,-

C-junioren  € 8,-

D-pupillen  € 7,-

E- en F-pupillen  € 6,-

 

Senioren

Voor seniorenleden zijn onderstaande TC-leden het aanspreekpunt. Nieuwe seniorenleden kunnen zich bij hen aanmelden. Ook kan bij hen informatie ingewonnen worden over een mogelijk lidmaatschap.

Jelle Bekkema 0512-342549
Willem Weening 06-46483000

Voor senioren bedraagt de contributie € 15,- per maand.

 

Opzeggen

Opzeggen en afmelden kan bij Yvette Mulder ( yvette.mulder1968@gmail.com ). 

Leden die het lidmaatschap willen opzeggen, dienen dit schriftelijk of per email in mei (voor het nieuwe seizoen) te doen. Dit in verband met de nieuwe teamindelingen.

Helaas is de club genoodzaakt om, ook bij tussentijdse opzeggingen, voor een heel jaar contributie te innen. Reden hiervoor is dat de club per lid verplicht is, om voor een heel jaar kosten af te dragen aan de KNVB.