Lid worden

De ledenwerving is één van de taken die door de Technische Commissie (TC) wordt behartigd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwe jeugdleden en nieuwe seniorenleden.

 

Jeugd

Nieuwe jeugdleden kunnen zich aanmelden bij de jeugd TC. Zij zijn aanspreekpunt voor de jeugd m.b.t. de ledenwerving. Verder zijn ze regelmatig bij trainingen en wedstrijden te vinden en houden in de gaten of er nieuwe spelers zijn die eens mee willen trainen en eventueel lid willen worden. Ook zijn ze telefonisch te bereiken voor informatie over het lidmaatschap van onze club. De leden van de TC die zich bezig houden met de jeugd zijn:

Marcel Hoekstra            06-22775232

Jan Boonstra                  06- 46143929

De contributie voor jeugdleden bedraagt per maand:

5 t/m 9 jaar    8 euro per maand                   

10 en 11 jaar  9 euro per maand                 

12 en 13 jaar  10 euro per maand                   

14 en  15 jaar 11 euro per maand                 

16 en 17 jaar  12euro per maand                 

Senioren

Voor seniorenleden zijn onderstaande TC-leden het aanspreekpunt. Nieuwe seniorenleden kunnen zich bij hen aanmelden. Ook kan bij hen informatie ingewonnen worden over een mogelijk lidmaatschap.

Liekele Kamminga      06 27016116
Jelle Witteveen           06 51779083
Wieger Schra              06 30078971

Voor senioren bedraagt de contributie € 19,- per maand.

Verenigingsleden  
Voor verenigingsleden bedraagt de contributie € 14,- per kwartaal

Opzeggen

Opzeggen en afmelden kan bij Lonneke Tolsma (lonneketolsma@hotmail.com – tel. 06 12431797)

Leden die het lidmaatschap willen opzeggen, dienen dit schriftelijk of per email in mei (voor het nieuwe seizoen) te doen. Dit in verband met de nieuwe teamindelingen.

Helaas is de club genoodzaakt om, ook bij tussentijdse opzeggingen, voor een heel jaar contributie te innen. Reden hiervoor is dat de club per lid verplicht is, om voor een heel jaar kosten af te dragen aan de KNVB.