Kantinebezetting

8.15 – 10.4510.45 – 13.1513.15 – 15.3015.30 – 18.30
10/9Alwin Grondsma
Jorrit Jaap Venema
Robert de Jong
Klaas Steegstra
Lonneke Tolsma
Aukje Kootstra
Ynskje de Vries
Pikun Mcallum
VVR 1 – RWF 1Na 16.30 uur extra achter barBart de Haan
vragen en wijzigingen doorgeven aan: Geert Veenstra 06 25444699
17/9Sipke Buma
ouder Lola Rivas
ouder Hendrik Mulder
Jelle Geertsma
Herman Hofstra
Jolt Keuning
Jurjen de Bruin
M. Wieldraaijer
vragen en wijzigingen doorgeven aan: Albert Bosma 06 13855742
24/9Klaziena v.d. Veen
Jacco Bol
Jacco Bekkema
Klaas Doetjes
ouder Emiel Landman
ouder Sanne Donselaar
Jeen Bruinsma
Riena Bruinsma
VVR 1 – ODV 1 Na 16.30 uur extra achter bar Symen Algra
vragen en wijzigingen doorgeven aan: Remkus Roorda 0512 341918
1/10Riekele Borger
Jesse Wander Venema
Geert W. Veenstra
Debby vd Veen-Bouwer
Marrit Grondsma
Rixt Deelstra
Wieger vd Veen
ouder Jurre Koolhaas
vragen en wijzigingen doorgeven aan: Sjoukje Hoekstra 06 55377640
8/10Bert Antonides
Gerard Klaver
Dirk de Vries
Gjalt Nijboer
Marco de Boer
Christian vd Veen
Marcel Hoekstra
Gerrit de Boer
VVR 1 – Rijperkerk 1Na 16.30 uur extraachter barFolkert Wagenaar
vragen en wijzigingen doorgeven aan: Albert Bosma 06 13855742
15/10Max de Haan
Leon Dijkstra
Geertje Elzinga
Pieter Hoekstra
Tjerk de Vries
Jantien vd Werk
Lieuwe Nicolai
Niels Rinsma
vragen en wijzigingen doorgeven aan: Remkus Roorda 0512 341918
22/10Rapke vd Wal
Ale Binnema
Maria Kooistra
Geesiena Rijpkema
Hoeke vd Veen
Rick Bosma
Sipke Bosma
Kees Nico,ai
vragen en wijzigingen doorgeven aan: Geert Veenstra 06 25444699
29/10Luuk de Roo
Wesley Stienstra
Sander Hoekstra
Bauke ferwerda
ouder Sioke Bouma
Raymond Laverman
Cor Bosma
Willem Matehelemual
VVR 1- Kootstertille 1Na 16.30 uur extraachter de barSander Hoekstra
vragen en wijzigingen doorgeven aan: Sjoukje Hoekstra 06 55377640
5/11Jaliena Baron
Geert A. Veenstra
Simon Numan
ouder Lars Holwerda
Pieter O. de Boer
Jesper Pool
Jan Mulder
Janny Mulder
vragen en wijzigingen doorgeven aan: Remkus Roorda 0512 341918
12/11Rinze Bruinsma
Durk Evert Deelstra
Liekele Kamminga
Benjamin vd Molen
Aukje Schra
Baukje Kamminga
Mark van Opzeeland
Gaatse Weening
VVR 1 – Zwaagwesteinde 1Na 16.30 uur extraachter de barPieter Kamminga
vragen en wijzigingen doorgeven aan: Geert Veenstra 06 25444699
19/11Limke de Hoek
Wopke Veenstra
Arjan Huisma
Kevin Wassenaar
Jildert van Dekken
Arjen Bruinsma
Gooitsen de Vries
Tineke de Vries
vragen en wijzigingen doorgeven aan: Albert Bosma06 13855742
26/11ouder Tieme Kloosterman
Aalze Vriezema
Johanna Koning
Jorrit Hoekstra
Nynke Rijpkema
ouder Jorrit Wester
Ouder Kai Everts
Baukje Nijboer
VVR 1 – Anjum 1Na 16.30 uur extraachter de barAnswannet Bruinsma
vragen en wijzigingendoorgeven aan: Sjoukje Hoekstra 06 55377640
3/12Johan vd Veen
Foppe Doetjes
Arjan de Haan
Martijn Geertsma
Jelle Witteveen
Martin Jelsma
Pieter Kooi
Mathijs Paulus
vragen en wijzigingen doorgeven aan: Geert Veenstra 06 25444699
10/12Wyberen Bruinsma
Remco Hofstra
Jan Steegstra
Niels Hofstra
ouder Leanne Barkmeijer
Janna Roorda
Daan Veenstra
Sjaak Loopstra
VVR 1- Minnertsga 1Na 16.30 uur extraachter de barDurk Nijboer
vragen en wijzigingen doorgeven aan: Remkes Roorda 0512 341918
17/12Freddy vd Veen
Hains Mous
Sieberen Dam
Emiel Deelstra
Albert Kamminga
Sietske de Jager
Welmoed Ybema
Debby de Jong
vragen en wijzigingen doorgeven aan: Albert Bosma 06 13855742

Kantinemedewerkers kunnen vanaf 1 september 2022 tot en met 3 december 2022 de sleutels en geldkist ophalen en terugbrengen bij:
Geert en Iemkje Veenstra – Kompagnonswei 33 – Rottevalle

Vanaf 5 december 2022 tot en met 13 maart bij:
Rapke en Dine van der Wal – Haven 11 – Rottevalle