Kantinebezetting

8.15 – 10.4510.45 – 13.1513.15 – 15.3015.30 – 18.30
9/4Ouder Tieme Kloosterman
Aalze Vriezema
Joahanna Koning
Jorrit Hoekstra
Nynke Rijpkema
Ouder Jorrit Wester
Marjan de Boer
Baukje Nijboer
Simon Algra (na 16.00 u)
vragen en wijzigingen doorgeven aan: Sjoukje Hoekstra06 55377640
16/4Limke de Hoek
Wopke Veenstra
Arjan Huisma
Kevin Wassenaar
Jildert van Dekken
Arjen Bruinsma
Gooitsen de Vries
Tineke de Vries
Pieter Kamminga (na 16.00 u)
vragen en wijzigingen doorgeven aan: Geert Veenstra 06 25444699
23/4Johan vd Veen
Foppe Doetjes
Arjan de Haan
Martijn Geertsma
Jelle Witteveen
Martin Jelsma
Pieter Kooi
Mathijs Paulus
vragen en wijzigingen doorgeven aan: Remkus Roorda 0512 341918
30/4Wyberen Bruinsma
Remco Hofstra
Jan Steegstra
Niels Hofstra
Ouder Leanne Barkmeijer
Janna Roorda
Daan Veenstra
Sjaak Loopstra
Durk Nijboer (na 16.00 u)
vragen en wijzigingen doorgeven aan: Sjoukje Hoekstra 06 55377640
7/5Freddy vd Veen
Hains Mous
Gerard Meijer
Ouder Rienk Paulus
Albert Kamminga
Sietske de Jager
Jesse Wander Venema
Debby de Jong
vragwen en wijzigingen doorgeven aan: Geert Veenstra 06 25444699
14/5Jeffrey Veenstra
Jorrit Jaap Venema
Geert Wietse Veenstra
Debby vd Veen- Bouwer
Lonneke Tolsma
Aukje Kootstra
Ynskje de Vries
Pikun Mcallum
Sander Hoekstra (na 16.00 u)
vragen en wijzigingen doorgeven aan: Remkus Roorda 0512 341918
21/5Ouder Lola Rivas
Ouder Matijs Bol
Sieberen Dam
Emiel Deelstra
ouder Sven Meijer
ouder Hendrik Mulder
Wieger vd Veen
ouder Jurre Koolhaas
vragen en wijzigingen doorgeven aan: Sjoukje Hoekstra 06 55377640
28/5Michel Everts
Jacco Bekkema
Herman Hofstra
Jolt Keuning
Timo Meijer
ouder Lammert Paulus
Ouder Steffen Bosma
Jurjen de Bruin
Jurjen Geertsma (na 16.00 u)
vragen en wijzigingen doorgeven aan: Geert Veenstra 06 25444699
4/6Ouder Emiel Landman
Ouder Sanne Donselaar
Erwin de Wind
Christian vd Veen
Welmoed Ybema
Ouder Jordy Oosting
Bouwe Rijpkema
Olaf Blauw
vragen en wijzigingen doorgeven aan: Sjoukje Hoekstra 06 55377640

Kantinedienstmedewerkers kunnen de sleutels en geldkist ophalen en terugbrengen bij:
Rapke en Dine van der Wal – Haven 11 – Rottevalle