Kantinebezetting

Door te klikken op onderstaande links vind je het rooster voor de kantinebezetting op de zaterdagen.

Kantinebezetting zaterdagen

Ben je verhinderd op de datum dat je aan de beurt bent, ruil dan even met iemand anders en geef het door!

KANTINEBEZETTING KOMENDE ZATERDAGEN

25 januari 8.15-10.45 10.45-13.15 13.15-15.30 15.15-18.30
      Anneke de Groot Jurjen de Bruin
      Ouders Mario Doetjes Anton de Jong

Vragen of wijzigingen doorgeven aan Sjoukje Hoekstra 06 55377640

1 februari 8.15-10.45 10.45-13.15  13.15-15.30 15.15-18.30
Anneke BargerbosAnswanet Bruinsma
Ruurd HoekstraWelmoed Ybema

Vragen of wijzigingen doorgeven aan Sonja van der Veen 06 22726