SPORTSPREEKUUR vv ROTTEVALLE

Sportspreekuur op maandag:

 • Op maandag in de namiddag  (vanaf 16.30 u.) kunnen voetballers van v.v. Rottevalle op het sportspreekuur terecht bij fysiotherapeut Sytske de Boer van Fitaal.
 • Het sportspreekuur is gratis beschikbaar voor alle spelende leden van v.v. Rottevalle en vindt plaats in de praktijk van Fitaal Rottevalle aan de Master Kuiperswei 1 (MFC It Werflân).
 • Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar sportspreekuur@fitaal.nl, waarin de voetballer aangeeft om wat voor blessure het gaat en in welk team hij/zij speelt.

De geblesseerde voetballer ontvangt z.s.m. een mail terug waarin wordt aangegeven hoe laat hij/zij op maandag terecht kan.

 • Tijdens het blessurespreekuur zal de fysiotherapeut in ca. 15 minuten een eerste screening van de sportblessure uitvoeren. Op basis hiervan volgt een advies en evt. een terugkoppeling naar sportverzorger of trainer en/of een doorverwijzing naar een fysiotherapeut of huisarts.
 • Jeugdleden t/m 12 jaar moeten met een volwassene komen. Dit kan een ouder/verzorger, maar ook een trainer/leider zijn.

Blessurespreekuur op andere dagen:

 • Binnen 24 uur (op werkdagen) kunnen voetballers van v.v. Rottevalle met een blessure op afspraak terecht bij één van de (sport)fysiotherapeuten van Fitaal.
 • De kosten voor deze screening + onderzoek worden vergoed door de zorgverzekeraar, wanneer de sporter een (aanvullende) verzekering bij zijn/haar zorgverzekeraar heeft.
 • Vanuit een eerste screening + onderzoek door de (sport)fysiotherapeut volgt:
  • Advies / overdracht voor verdere begeleiding door verzorger / trainer.
  • Vervolgafspraak wanneer verdere behandeling fysiotherapie nodig is.

Sytske de Boer, fysiotherapeut Fitaal Rottevalle

Fitaal Rottevalle                            Fitaal De Sportlaan                     Tel. (0512) 54 11 58

Master Kuiperswei 1                   Sportlaan 1a                                 E-mail: sytskedeboer@fitaal.nl

9221 TD  Rottevalle                      9203 NV  Drachten                     Website: www.fitaal.nl