Redactie clubblad

Het clubblad van de VV Rottevalle heet Oan ‘e foet en verschijnt vier keer per jaar.
De redactie van Oan ‘e foet bestaat uit:

Sjoukje Hoekstra 0512-342733
Pieter Witteveen 0512-372604
Jouke de Vries 0512-341702
Baukje Nijboer 0512-342685

Kopij en ideeën kunnen naar Jouke de Vries.

Dus heb je ideeën of suggesties voor verbetering, aarzel niet en gooi ze in:
– De brievenbus van de Houtkamp 29
Mailen kan natuurlijk ook: jgdevries@planet.nl