Opstelling

Zaterdag 25 september 2021 Zaterdag 25 september 2021
Rottevalle 1 Rottevalle 2
Uit : Rijperkerk Uit:
Aanwezig:12.50
Vertrek: 13.00

Aanvang: 14.30

Jacco Bekkema
Marco de Boer
Liekele Kamminga
Gjalt Nijboer
Jorrit Hoekstra
Sieberen Dam
Erwin de Wind
Steffen Schra
Luuk de Roo
Jelte de Hoek
Folkert Bosma
Arjen de Haan
Dirk de Vries
Jurjen Geertsma
Christian van der Veer

Vertrek: 11.30

Aanvang: 12.30

Anno
Aalze Vriezema
Alwin Grondsma
Willem Matehelemual
Kevin Wassenaar
Rinse Bruinsma
Leon Dijkstra
Martijn Geertsma
Jesse Wander Venema
Timo
Jeffrey
FrankVeenstra
Heins Mous
Jildert van Dekken

Zaterdag 25 september 2021 Vrijdag
Rottevalle JO19  Rottevalle 35+ 1
Uit: Uit:

Aanwezig:

Aanvang:

Wybren Bruinsma
Max de Haan
Lykle Spaak
Jurjen Geertsma
Idsert vd Velde
Emiel Deelstra
Jesper Pool
Jolt Keuning
Olaf Blauw
Jurrit Jaap Venema
Niels Hofstra
Andries Woudstra
Christiaan van der Veen
Zaterdag Maandag
Rottevalle VR1  

Thuis:

Aanvang:

Thuis: –
 –