Bestuur

Voorzitter Goitzen Stelwagen 06-11349165 goitzen@xs4all.nl
Secretaris Aalze Vriezema 06-13494873 aalzevriezema@hotmail.com
Penningmeester Folkert Bosma 06-53924447 penningmeester@vvrottevalle.nl
Algemeen lid Herman Hofstra 0512-341152 hermanhofstra75@gmail.com
Technische Zaken Jan Boonstra 06-46143929 tcvvrottevalle@gmail.com

De mobiele telefoon van wedstrijdsecretaris Jeen Bruinsma wordt bij afwezigheid overgenomen door de vervangend wedstrijdsecretaris, en is daarmee voortdurend bereikbaar op 06-52581845.

Ledenadministratie: Yvette Mulder, telefoon: 0512-341637, email: yvette.mulder1968@gmail.com.