Verhuur kunstgras

VV Rottevalle heeft sinds augustus 2008 een kunstgrasveld tot haar beschikking op sportpark It Hagehiem in Rottevalle. Het voldoet aan alle Europese regelgeving en is te bespelen met gewone voetbalschoenen; alleen stalen noppen zijn verboden.

Dit veld wordt door de club als trainings- en wedstrijdveld gebruikt, maar is ook te huur voor derden. Het veld is voorzien van door de KNVB goedgekeurde verlichting, die is in te schakelen op zowel trainings- als wedstrijdcapaciteit. Bij verhuur kunt u uiteraard ook gebruik maken van de kleedkamers, die vanzelfsprekend opgeruimd dienen te worden achtergelaten.

Beschikbaarheid


Omdat VV Rottevalle het veld zelf intensief gebruikt, is het kunstgrasveld beperkt beschikbaar. Het veld kan echter in principe op de volgende tijdstippen worden gehuurd voor zowel trainingen als wedstrijden:

Zaterdag (afhankelijk van het competitie- en oefenprogramma van VV Rottevalle) een heel veld tot 20.00 uur.

Overzicht tarieven
Oefenwedstrijden: (voor het spelen van een volledige wedstrijd rekenen we 2 uur)
Per wedstrijd zonder verlichting, inclusief gebruik kleedkamers: € 80,-
Per wedstrijd met verlichting, inclusief gebruik kleedkamers: € 100,-

Trainingen
: per speelhelft € 50,- per uur.

  • Deze tarieven gelden voor het seizoen 2017-2018.
  • Tarieven zijn inclusief BTW.
  • Afzegging is mogelijk tot 48 uur voor aanvang van het huurtijdstip; hierna wordt 50% van de afgesproken huurkosten in rekening gebracht.
  • Betaling van de veldhuur gaat uitsluitend per factuur.
  • De verhuurder is niet aansprakelijk voor ongevallen, blessures of welke schade dan ook veroorzaakt door gebruik van het kunstgrasveld. De door de huurder veroorzaakte schade aan het kunstgrasveld en/of accommodatie wordt in rekening gebracht bij de huurder.

Contactpersonen:
Voor het huren van het kunstgrasveld op maandag, vrijdag en zaterdag of voor informatie kunt u contact opnemen met het wedstrijdsecretariaat: Telefoon / 06-52581845.

Algemene voorwaarden bij verhuur en gebruik accommodatie VV Rottevalle

Artikel 1.
De huurder kan over het gehuurde beschikken op de overeengekomen data en tijden. De huurder dient de accommodatie direct na afloop van de huurtijd in goede staat en netjes achter te laten. Voor een zorgvuldig gebruik van het kunstgrasveld zijn de belangrijkste regels:

  • Speel met voetbalschoenen met een vaste kunststofnop
  • Maak de voetbalschoenen altijd schoon voor dat het kunstgras wordt betreden
  • Getreden veld alleen door spelers, trainers, coaches, verzorgers, scheidsrechter en assistent-scheidsrechters
  • Geen drank en/of etenswaren (KAUWGOM) op en rondom het veld
  • Verboden te roken binnen de afrastering;

Artikel 2.
Kleedruimten en scheidsrechterruimten maken deel uit van het gehuurde. De verhuurder geeft aan welke kleedruimten door de huurder gebruikt kunnen worden. De kleedruimten zijn uitsluitend bedoeld voor omkleden en douchen.

Artikel 3.
De huurder kan 3 kwartier voor aanvang van de huurtijd beschikken over de hem toegewezen kleedruimten. De kleedruimten dienen uiterlijk 3 kwartier na het einde van de huurtijd door de huurder zijn verlaten. De huurder dient zelf zorg te dragen voor het schoonmaken (trekker) van de door hem gebruikte kleedruimten, tenzij anders is overeengekomen. Het schoonmaken dient binnen de huurtijd plaats te vinden.

Artikel 4.
De warming-up en de cooling-down dienen binnen de huurtijd plaats te vinden.

Artikel 5.
De huurder heeft geen toegang tot of recht van gebruik van de niet aan hem verhuurde gedeelten van de accommodatie.

Artikel 6.
De huurder zorgt zelf voor een scheidsrechter en zorgt ook voor de wedstrijdbal(len), tenzij anders is
overeengekomen. De verhuurder zorgt voor thee in de pauze van de wedstrijd.

Artikel 7.
Gebruikers worden niet tot het gehuurde toegelaten voordat de verantwoordelijke van de huurder aanwezig is.

Artikel 8.
De huurprijs is inclusief gas, water en elektra in de kleedruimten. De kleedruimten zijn voorzien van warm en koud water, verlichting en verwarming.

Artikel 9.
Reclame-uitingen op de accommodatie zijn alleen voorbehouden aan de verhuurder.

Artikel 10.
De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:
a enige schade, letsel of ongeval ten aanzien van personen die door of vanwege de huurder tot de accommodatie zijn toegelaten;
b enige schade, letsel of ongeval, veroorzaakt door onjuist of onoordeelkundig gebruik van de accommodatie;
c vermissing of beschadiging van voorwerpen, materialen of sportbenodigdheden van personen die door of vanwege de huurder tot de accommodatie zijn toegelaten;

Artikel 11.
De huurder is te allen tijde volledig aansprakelijk voor het onder artikel 10 vermelde.

Artikel 12.
Bij annulering binnen 48 uur van de geplande gereserveerde datum of bij het niet op komen dagen door de huurder wordt 50% van het afgesproken huurbedrag aan annuleringskosten / reserveringskosten in rekening gebracht . Het bestuur van VV Rottevalle behoudt als verhuurder het recht om hierover afwijkend te beslissen.

Artikel 13.
Bij gebruik van het kunstgrasveld en accommodatie geldt naast deze voorwaarden ook keuringscriteria, zoals deze door de KNVB worden gehanteerd. De consul van de verhuurder beslist over het doorgaan van de wedstrijden. Bij keuring dienen in ieder geval de volgende 2 criteria in acht te worden genomen:
a) bestaat er gevaar voor de spelers, met dien verstande dat er een verhoogd risico bestaat op blessures?
b) bestaat er gevaar voor beschadiging van het kunstgrasveld?