AED REDT LEVENS

In It Hagehiem hangt een AED. Een aantal leden van de VVR is opgeleid om deze te bedienen.

In samenwerking met dorpsbelang Rottevalle proberen we dit aantal op peil te houden.

Jammergenoeg is er op dit moment in Rottevalle eigenlijk een tekort aan mensen die een

AED mogen bedienen.

Vandaar hierbij een oproep om meer een cursus cq. training te laten volgen om ook een

AED te kunnen en mogen bedienen. Naast de basistraining volg je daarvoor eens in de twee jaar

een opfriscursus van één tot anderhalf uur.

De cursus wordt gehouden in It Hagehiem en is voor de deelnemers kosteloos.

Hierbij de oproep om mee te doen aan de cursus!

De eerstvolgende cursusmomenten zijn op 17 en 22 oktober 2019 vanaf 19.30 uur tot uiterlijk

21.00 uur. Opgeven kan via wedstrijdsecretariaatvvr@hotmail.com.

 

Reacties zijn gesloten.