KOOP BIJ ONZE SPONSOREN

Als vv Rottevalle worden we op verschillende manieren financieel ondersteund door meer dan 100 sponsoren. Dit kan zijn in de vorm van een reclamebord langs het veld, een advertentie in ons clubblad of programmaboekje bij wedstrijden van het eerste, via

VAN DE BESTUURSTAFEL

Van de Bestuurstafel! Zo heet de rubriek in ons clubblad ‘Oan de Foet’. Maar nu het tijdelijk niet verschijnt vanwege het feit dat alle activiteiten binnen de vereniging  in verband met het corona-virus nagenoeg stil liggen wil ik jullie via

BIERVERKOOP

CLUBHUIS IT HAGEHIEM VERKOOPT BIER-VOORRAAD OP ZATERDAG 25 APRIL Aangezien er naar verwachting als gevolg van het corona-virus, de komende maand(en) geen sportactiviteiten kunnen plaatsvinden, heeft het bestuur van Stichting Clubhuis It Hagehiem besloten de biervoorraad te verkopen. Er worden

CONTRACT VERLENGD

De Technische Commissie van de vv Rottevalle is heel blij om in deze onzekere tijd waarin alle voetbalactiviteiten noodgedwongen stil liggen toch even met een mooie mededeling te komen namelijk dat Henk Takes ook het seizoen 2020-2021 als verzorger bij

SPORTPARK GESLOTEN !

Het bestuur van de voetbalvereniging Rottevalle heeft besloten de adviezen van het RIVM, het NOC-NSF en de sportbonden om alle sportaccommodaties te sluiten over te nemen.Dit betekent dat het met onmiddellijke ingang verboden is om op de velden van de

Oan ‘e Foet

De Kopij voor het eerstvolgende clubblad zou volgens schema op 4 april a.s. ingeleverd moeten worden zodat ‘Oan ‘e foet’ een week later zou kunnen verschijnen. Maar omdat op dit moment alle trainingen en wedstrijden geen doorgang vinden i.v.m. het

ALLES AFGELAST !

AFGELASTINGEN AMATEURVOETBAL Alle competitie en oefenwedstrijden tot en met 31 maart zijn door de KNVB afgelast. Dit komt voort uit de nieuwe maatregelen van het kabinet omtrent het coronavirus. De veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen (dus ook onze leden)

SLEUTELS & GELDBAK

De bardienstmedewerkers kunnen tijdens de gehele maand maart – zowel op de avonden door de week als zaterdags – de sleutels en geldbak afhalen en terugbrengen bij de fam. Bosma – De Houtkamp 27.

VANDALISME KUNSTGRASVELD

Al paar weken wordt het sportpark waarschijnlijk bezocht door vandalen, die brandplekken op het kunstgras achterlaten. Dit is gemeld bij de gemeente maar er is afgelopen nacht weer een brandplek bijgekomen! Het bestuur vraagt iedereen super alert te zijn en